Prijava na Booking.com račun

Jeste li se nedavno registrirali na Booking.com i želite se prijaviti na svoj račun?
Otvorite Booking.com stranicu za prijavu i prijavite se. (Ako imate poteškoća s prijavom, pogledajte ove savjete za pristupanje računu).


Doći ćete na stranicu ekstraneta na kojoj možete:


- Pristupiti podacima o objektu, ažurirati svoju raspoloživost i vrstu jedinica, dodati fotografije i zatražiti izmjenu opisa na vašoj stranici.


- Provjeriti prilike koje su osmišljene da povećaju vašu uspješnost, koje vam omogućuju da postavite ponude i ponudite popuste za putnike.


- Moći ćete kontaktirati lokalni tim, Službu za korisnike i Službu za podršku partnerima preko kartice ‘Poruke’.

Natrag na početnu stranicu

Ne možete pronaći ono što tražite?

Možete jednostavno pronaći informacije koje vam trebaju slanjem poruke putem Pošte u Ekstranetu. Odmah ćemo primiti poruku te ćemo nastojati odgovoriti u roku od 24 sata. U hitnim slučajevima možete nas nazvati na neki od telefonskih brojeva navedenih pod stavkom Pošta u Ekstranetu.