Last-minute rezervacije bez kreditne kartice

Olakšajte rezervaciju last-minute putnicima omogućujući im rezervacije bez kreditne kartice. Putnici koji rezerviraju putem mobilnih uređaja za isti ili sljedeći dan obično rjeđe otkazuju.

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

• Rezervacije za isti dan napravljene između 09:00 i 16:00
• Rezervacije za isti dan napravljene između 16:00 i 00:00
• Rezervacije za sljedeći dan

Kako biste aktivirali ovu priliku, posjetite Centar za prilike, pronađite priliku i kliknite na 'Iskoristi priliku'.

 
1) Prijavite se u ekstranet i kliknite na 'Postavke' pod 'Podaci o objektu'.
2) Pod stavkom 'Last minute rezervacije bez kreditne kartice' odaberite opciju koju želite aktivirati (Rane rezervacije na isti dan, Kasne rezervacije na isti dan ili Rezervacije za sljedeći dan).
3) U padajućem izborniku kod svake opcije odaberite minimalni broj jedinica koje želite ponuditi za rezervaciju.
4) Na dnu stranice kliknite 'Spremi' po završetku.

Natrag na početnu stranicu

Ne možete pronaći ono što tražite?

Možete jednostavno pronaći informacije koje vam trebaju slanjem poruke putem Pošte u Ekstranetu. Odmah ćemo primiti poruku te ćemo nastojati odgovoriti u roku od 24 sata. U hitnim slučajevima možete nas nazvati na neki od telefonskih brojeva navedenih pod stavkom Pošta u Ekstranetu.