Czym jest nota uznaniowa?

Wydajemy noty uznaniowe, jeśli należy Ci się zwrot pobranej prowizji. Będzie to miało zastosowanie do danej faktury, a nota będzie miała saldo ujemne wskazujące kwotę, którą należy odliczyć od pierwotnej wysokości kwoty do zapłaty.

Powrót do strony głównej

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Możesz z łatwością otrzymać odpowiedzi na pytania, wysyłając nam wiadomość poprzez zakładkę „Poczta” w Extranecie. Wiadomość dotrze do nas od razu, a my postaramy się na nią odpowiedzieć w ciągu 24 godzin. Aby uzyskać natychmiastową pomoc, zadzwoń do nas, korzystając z dowolnego numeru wymienionego w zakładce „Poczta”.