เพราะเหุตใดฉันจึงได้รับใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม?

โดยทั่วไป ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมสำหรับการจองบางรายการ โปรดตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพื่อดูหมายเลขการจองที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ที่แท็บ "การเงิน" ในเอกซ์ทราเน็ต (โดยเลือก "ใบแจ้งหนี้" จากหัวข้อย่อย)

ทั้งนี้ คอลัมน์ "คำอธิบาย" จะระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนประเภทของใบแจ้งหนี้

ประเภทใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่พบได้โดยทั่วไปประกอบด้วย:

กรณีที่ข้อมูลไม่เข้าเช็คอินไม่ถูกต้อง: การจองที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมนี้ เดิมได้ระบุว่าลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ดังนั้น การจองดังกล่าวจึงไม่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้สำหรับค่าคอมมิชชั่นของท่าน อย่างไรก็ตาม ในภายหลังลูกค้าได้ยืนยันกับเราว่าได้เข้าพักตามข้อมูลการจองที่ปรากฏ และเนื่องจากคอมมิชชั่นเหล่านี้มิได้ปรากฏในใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่น จึงต้องมีการส่งใบแจ้งหนี้แยกสำหรับการชำระเงิน

กรณีที่มีคำร้องเรียนด้านราคาจากลูกค้า: ใบแจ้งหนี้ประเภทนี้จะส่งถึงท่านในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการย้ายที่พักซึ่งเป็นผลมาจากการจองเกินจำนวนจัดสรร หรือการเรียกชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง โดยในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการติดต่อจากทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ล่วงหน้า

กลับไปยังหน้าหลัก

ไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาหรือ?

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเพียงส่งข้อความถึงเราผ่านกล่องข้อความในเอกซ์ทราเน็ต ข้อความจะส่งถึงเราทันทีและจะตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โปรดโทรศัพท์ถึงเราโดยใช้หมายเลขที่ปรากฏในกล่องข้อความของท่าน